Welkom op de website van CBS 'De Sprankel'
“Samen zorg voor ieder kind”

Je bent meer dan je uiterlijk laat zien
Je bent meer dan je innerlijk kunt uiten
Je bent meer dan een ander van je denkt
Je bent meer dan een ander over jou kan zeggen
Je bent meer dan over jou kan worden geschreven
Je bent meer dan je zelf soms denkt
WIJ ZIJN WEER NAAR SCHOOL
08