Lesmethodes
Vak- en vormingsgebieden methoden die in onze school worden gebruikt:Godsdienstige vorming:
“Kind op maandag”

Taal/ ordenen "Schatkist" gr. 1 en 2

Lezen: “Veilig Leren Lezen” gr.3

Nederlandse Taal: “Taal in beeld”

Spelling: "Spelling in beeld"

Begrijpend lezen “Lees Link”

Technisch Lezen: "Estafette" gr.4/5

Rekenen: “Alles telt”

Aardrijkskunde “Wijzer door de wereld”.

Natuur- en milieu ”Wijzer door de natuur”.

Geschiedenis: "Tijdstip"

Schrijven: “Pennenstreken”.

Frysk “Studio F”

Informatie: Diverse programma’s

Bewegingsonderwijs: Bronnenboeken

Beeldende vorming: Moet je doen

Verkeer: Veilig Verkeer Nederland

Creatieve vakken: Bronnenboeken

Drama: Moet je doen gr. 1 t/m 8

Muziek Moet je doen gr. 1 t/m 8

Regelmatig worden de methodes vernieuwd!