Nieuws
Gymrooster 2018/2019
18-09-2018 12:22
Nieuwe gymrooster
Schoolgids 2018/2019
18-09-2018 12:21
zie voor de nw. schoolgids onder informatie op de homepagina
Beleidsplan en protocol
19-02-2018 10:54
Nieuwsflits december PCBO Lwd
21-12-2017 17:25
Laatste Sprankelnijs van dit schooljaar
12-07-2017 10:27
Infobulletin bestuur CBO G2
10-07-2017 15:47
Over op continurooster
28-06-2017 17:32
Vandaag kunnen we u melden dat we vanaf 4 september 2017 gaan werken met het continurooster. Hierover hebben we eerst een draagvlakonderzoek gedaan. Dit onderzoek liet zien dat er een overgrote meerderheid van de ouders vóór het invoeren van het continurooster is. Daarnaast hebben velen van u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Vervolgens is er een informatieavond georganiseerd. Ook hiervoor was veel belangstelling. Vragen en opmerkingen uit het onderzoek zijn deze avond aan bod gekomen.

We gaan werken volgens het vijfgelijkedagenmodel. Dat betekent dat elke schooldag van 8.30 tot 14.00 is.

De overstap naar deze nieuwe lestijden heeft geen invloed op de onderwijskwaliteit, maar wel op de organisatie van ons als school, en voor u als ouder. Het is voor iedereen omschakelen.

Ervaring van andere scholen leert dat kinderen het snelste gewend zijn. Voor ouders vraagt het omschakelen qua werktijden (en dat zal niet voor iedereen mogelijk zijn). Daar waar de werktijden en de schooltijden geen goede match zijn, kan opvang geregeld worden via o.a. KidsFirst. Zij hebben ervaring met opvang in combinatie met continuroosters en zij zullen nog met aanvullende informatie komen.
Voor leerkrachten is het een omschakeling, met name qua pauze- en rusttijden. De ervaring zal leren hoe wij onze leerkrachten het beste kunnen ondersteunen. We zullen dit daarom met aandacht volgen en bijsturen waar nodig.
Gezien ook De Jint en De Twilling over gaan op een continurooster, gelden de lestijden direct voor het hele dorp. Daardoor is het ook voor het verenigingsleven in Stiens eenvoudiger om op de nieuwe lestijden in te spelen.

Meer informatie over de ouderavond is te lezen in het verslag ouderavond continurooster.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen.
1 2 3 4 5 6