Nieuwsberichten
Inspectiebezoek
04-12-2011 20:22
Inspectiebezoek “de Sprankel”

Maandag 28 november j.l. kreeg c.b.s. “de Sprankel” een vierjaarlijks inspectiebezoek.
De onderwijsinspectie houdt een dergelijk regulier onderzoek voor basisscholen met weinig risico’s.

In het eindgesprek met de algemeen directeur en directeur van de school kwam de inspectie tot de conclusie dat de afgelopen periode veel in gang is gezet en tot stand is gebracht op het gebied van b.v. opbrengsten , onderwijsontwikkelingen, (kwaliteits-) zorg en begeleiding.

Naast een goede sfeer en uitstraling in en buiten de klas heeft de inspectie waargenomen dat het team doordrongen is van de meerwaarde van opbrengstgericht werken .
Niet alleen aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen wordt gewerkt, maar er is ook voldoende oog en hart voor het sociaal-emotionele aspect van kinderen.

De inspectie heeft een team en directeur gezien met potentie die ook werkelijk als eenheid opereren en veel zaken op orde hebben.
De school weet waar ze mee bezig is en is er zich bewust van waar de komende tijd extra aan gewerkt moet worden. De school zal daarom een basisarrangement ( de school staat in groen) krijgen m.a.w. ze kan de komende vier jaar werken aan verbeteringen zonder dat de inspectie extra toezicht zal uitoefenen. De school heeft laten zien zelfstandig te kunnen werken aan een goede school waar ouders hun kinderen aan kunnen toevertrouwen.
Een compliment waar het team en kinderen van de Sprankel mee verder kunnen!

Jaap Jansma (algemeen directeur VCBO Leeuwarderadeel)
... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53